Privacy beleid

Dit privacybeleid is bedoeld om onze relaties, waaronder sollicitanten en contactpersonen, te informeren over de manier waarop wij gegevens verzamelen. Tevens brengen we je graag op de hoogte hoe de gegevens worden verwerkt en hoe wij verder met de gegevens omgaan. Het is van toepassing op onze gehele dienstverlening.

Wie is er verantwoordelijk voor je persoonsgegevens?

Training People B.V. is gevestigd op de Voorerf 31, 4824 GM te Breda. De handelsnaam die wordt gebruikt is Growing People. Wij volgen bij het verzamelen en verwerken van persoongegevens de wet- en regelgeving, waaronder de wet AVG. Vij vinden een transparante, persoonlijke en betrouwbare dienstverlening bealngrijk. Jouw gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en bewaard, conform de toepasselijke wet- en regelgeving. De gegevens worden dan ook goed beveiligd.

Privacy

Wanneer verzamelen we je persoonsgegevens?

 • Je hebt ons telefonisch jouw gegevens doorgegeven;
 • Je hebt ons per e-mail jouw gegevens doorgegeven;
 • Je hebt ons via een contactformulier op deze website jouw gegevens doorgegeven;
 • Je hebt ons op een online platform jouw gegevens doorgegeven;
 • Gebruik je onze website? Dan deel je soms ook persoonsgegevens met ons.

Bestaat er geen interesse in bemiddeling via Growing People of het gebruik maken van onze dienstverlening, dan kunnen wij relevante gegevens van je verwerken om je wens niet door ons benaderd te worden, te kunnen waarborgen.

Waarom verzamelen en verwerken we je persoonsgegevens?

Wij verzamelen en verwerken je gegevens voor de uitvoering van onze dienstverlening, waaronder bemiddeling, detachering, werving & selectie, salarisadministratie en personeelsmanagement. De gegevens die aan ons zijn doorgegeven, worden onder andere verwerkt om te beoordelen of je in aanmerking komt voor de vacature waarop is gesolliciteerd. Hiernaast wordt er gekeken of een andere vacature wellicht beter bij je past. Op meer gedetailleerd niveau kunnen wij je gegevens in de volgende situaties verwerken:

 • Om je de aanbiedingen te kunnen doen of meer informatie te geven over onze werkwijze. Zo kunnen we onze dienstverlening nog beter afstemmen op jouw wensen. Dit gebeurt veelal door onze medewerkers;
 • Om je op de hoogte kunnen brengen van vacatures die wellicht bij jou passen;
 • Om de bemiddeling te kunnen starten door bijvoorbeeld een kennismakingsgesprek in te plannen;
 • Om een opdrachtovereenkomst met de opdrachtgever af te kunnen sluiten, te onderhouden en na te leven waar jij wordt gedetacheerd;
 • Om de interne controles, bedrijfsveiligheid of audits, fiscus- en accountantscontroles zo volledig en correct mogelijk te houden;
 • Om certificeringen aan te vragen, indien jouw persoonsgegevens hiervoor benodigd zijn;
 • Om eventuele subsidies of premiekortingen aan te kunnen vragen.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Voor de werving- en selectieproduce, arbeidsovereenkomst of dienstverleningsovereenkomst

Growing People verwerkt persoonsgegevens die relevant kunnen zijn voor de werving-/en selectieprocedure(s) en het opstellen van een arbeidsovereenkomst of een dienstverleningsovereenkomst. Het gaat hierbij onder andere om je:

 • NAW gegevens, email adres en andere contactgegevens;
 • Geboortedatum, leeftijd, geslacht;
 • Curriculum vitae (CV);
 • Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die je zelf of via ons gevolgd of gedaan hebt;
 • Gegevens over beschikbaarheid en verlof;
 • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid. Bijvoorbeeld referenties en getuigschriften.
 • Indien je een ZZP´er bent bewaren wij ook je inschrijvingsnummer bij de KvK en de bijbehorende BTW-gegevens

Tijdens een sollicitatiegesprek wordt de conversatie genotuleerd. Ook deze gegevens worden vervolgens verwerkt. Het kan zo zijn dat voor de functie een VOG (verklaring omtrent het gedrag) moet worden aangevraagd. In deze situatie zullen we jouw persoonsgegevens delen met deze derde partij die de aanvraag in behandeling zal nemen.

Je bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid en relevantie van de gegevens die je ons verstrekt.

Het bewaren van de persoonsgegevens

Voor de werving- en selectieprocedure

Wij bewaren je persoonsgegevens zo lang als nodig is om de werving- en selectieprocedure af te ronden. Indien we verwachten andere interessante vacatures voor je te hebben, kunnen we je persoonsgegevens ook hiervoor bewaren. Het bewaren van jouw gegevens gebeurt alleen als je hier toestemming voor het gegeven.

Bij een arbeidsovereenkomst of dienstverleningsovereenkomst

Voor dit doeleinde worden je persoonsgegevens na beëindiging van je arbeidsovereenkomst bewaard zo lang Growing People wettelijk verplicht is om je persoonsgegevens te bewaren en indien dit redelijkerwijs noodzakelijk is om de juridische belangen van Growing People te beschermen. Na het verstrijken van deze periode worden je persoonsgegevens uit onze systemen verwijderd.

Hoe lang bewaren wij je persoonsgegevens?

Wanneer je nog niet voor Growing People hebt gewerkt

Je persoonsgegevens zijn beschikbaar tot twee jaar na het laatste contact. Het gaat hierbij om de volgende gegevens:

 • CV;
 • NAW gegevens;
 • Telefoonnummer(s);
 • E-mailadres(sen);
 • Gemaakte notities en correspondentie;
 • Geregistreerde aanbiedingen bij mogelijke opdrachtgevers;

Indien je geen gebruik meer wilt maken van onze dienstverlening, kun je jezelf uitschrijven. Dit kun je aangegeven bij je contactpersoon. Je wordt dan niet meer benaderd en/of bemiddeld door Growing People.

Met wie kunnen wij je persoonsgegevens delen?

Growing People kan je persoonsgegevens doorgeven aan opdrachtgevers, onderaannemers (bijvoorbeeld gegevensverwerkers) die namens ons diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. Ook indien wij genoodzaakt zijn om jouw gegevens door te geven, bijvoorbeeld door een gerechtelijke bevel of een gerechtelijk vonnis, zullen we jouw gegevens verstrekken.

De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij ´waarom verzamelen wij je persoonsgegevens?´.

Growing People maakt gebruik van Google G-Suite services om jouw persoonsgegevens optimaal te beschermen en op te slaan. Meer informatie hiervoor kan je vinden via de whitepaper ‘Cloud Security and Compliance’ van Google op https://storage.googleapis.com/gfw-touched-accounts-pdfs/google-cloud-security-and-compliance-whitepaper.pdf.

Rechten van de sollicitant

Als sollicitant heb je het recht op inzage in de verwerking van je eigen persoonsgegevens. Een verzoek om inzage van je persoonsgegevens kan worden gericht aan [email protected] Naar aanleiding van een verzoek tot inzage, kan je als sollicitant vragen om je gegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen, bijvoorbeeld wanneer de gegevens feitelijk onjuist zijn.

Mocht je een klacht hebben met betrekking tot de verwerking van je persoonsgegevens, dan kun je ook contact opnemen tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

Persoonsgegevens van zakelijke relaties

Met zakelijke relaties bedoelen wij opdrachtgevers, leveranciers, verkopers, referenten en elke andere instantie waarmee wij zakelijk contact hebben.

rowing People verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor organisaties waarmee wij zaken doen om:

 • Commerciële aanbiedingen te kunnen doen voor en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten;
 • Een zakelijke relatie te onderhouden;
 • Een opdrachtovereenkomst te sluiten te onderhouden.

Wij verwerken onder andere de volgende persoonsgegevens van zakelijke relaties:

 • Namen, (zakelijke) contactgegevens en functie(s).

Growing People kan de persoonsgegevens van haar zakelijke relaties doorgeven indien dit nodig is. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven binnen Growing People, aan sollicitanten of kandidaten en in alle overige gevallen waarin Growing People hiertoe eventueel verplicht kan worden. Je hebt als zakelijke relatie het recht op inzage en wijziging van de over jou geregistreerde persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met je contactpersoon bij Growing People.